Stupně oprav hnacích vozidel provozovaných ČD

 
 
M - motorová trakce
E - elektrická trakce
P - přípojné a řídicí vozy
 
Opravy:
EVY, MVY, PVY - vyvazovací oprava
ES, MS - střední oprava (na starších vozidlech)
EH, MH, PH - hlavní oprava (obvykle spojena s novým lakem, či opravou starého)
EG, MG, PG - generální oprava (pouze, pokud je doporučena výrobcem)
 
Prohlídky:
D - denní prohlídka 
EO, MO, PO - provozní ošetření 
EM, MM, PM - malá periodická prohlídka 
EV, MV, PV - velká periodická prohlídka 
 
Předpisy ČD V25 a ČDC V25.