362 ČD

 
Celkem 79 lokomotiv, z toho 74 provozních
 
4 x Modro-krémový
1 x Modro-žlutý
3 x Najbrt I (bílý)
14 x Najbrt I (šedý)
48 x Najbrt II
6 x Jiné
 
40 x Východ/Brno-Maloměřice
37 x Západ/Plzeň
 
11 x WTB
 
 
  Číslo Lak DKV/PJ Poznámka
  362 001-0 Prototypový Východ/B-Maloměřice retro, tabulky ES499.1001
  362 002-8 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 017-6 Najbrt II Západ/Plzeň WTB, LED
  362 019-2 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
   362 021-8  Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 023-4 Najbrt II Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 024-2 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla 
  362 027-5 RunCzech.com Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 030-9 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice LED, samolepící č., LS06
  362 033-3 Najbrt II Západ/Plzeň WTB, LED
  362 039-0 Najbrt II (Šachy) Východ/B-Maloměřice  
  362 040-8 Najbrt II Západ/Plzeň LED, zásuvky
  362 042-4 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 046-5 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň LED, samolepící čísla
  362 052-3 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., zásuvky
  362 053-1 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolepící čísla
  362 055-6 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň LED, zásuvky, nehoda 2/19 ČB
  362 056-4 Najbrt II Západ/Plzeň WTB, LED, samolep.č.
  362 057-2 Najbrt II Západ/Plzeň samolepící čísla, zásuvky
  362 060-6 Modro-krémový Západ/Plzeň LED
  362 062-2 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň  
  362 068-9 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolep.č., zásuvky
  362 070-5 Najbrt II Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 071-3 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolep.č., LS06, zásuvky
  362 076-2 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolepící čísla
  362 077-0 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolepící čísla
  362 078-8 Modro-žlutý Západ/Plzeň LED, zásuvky
  362 079-6 Najbrt II Západ/Plzeň  
  362 080-4 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 081-2 eShop Západ/Plzeň zásuvky
  362 082-0 Najbrt II Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 083-8 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolep.č., zásuvky
  362 084-6 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., LS06, zásuvky
  362 085-3 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň samolepící čísla
  362 086-1 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolep.č., zásuvky
  362 087-9 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 108-3 Najbrt II Západ/Plzeň LS06
  362 109-1 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice LED
  362 110-9 cd.cz Západ/Plzeň LED, zásuvky
  362 111-7 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice LED
  362 112-5 Najbrt I (bílý) Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 113-3 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 114-1 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., LS06
  362 115-8 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň LED, samolepící tabulky
  362 116-6 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň LED, sam.č., Leontýnka
  362 117-4 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň LED, sam.č., LS06, zásuvky
  362 118-2 Najbrt II Východ/B-Maloměřice samolepící čísla
  362 119-0 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla, odstavena
  362 120-8 Najbrt I (bílý) Západ/Plzeň  
  362 121-6 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 122-4 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., zásuvky
  362 123-2 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 124-0 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 125-7 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., zásuvky
  362 126-5 Najbrt I (bílý) Západ/Plzeň zásuvky
  362 127-3 Najbrt II Západ/Plzeň LED, samolepící čísla
  362 128-1 Najbrt II Západ/Plzeň WTB, LED, EH
  362 129-9 Najbrt II Západ/Plzeň samolepící čísla, LS06
  362 130-7 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., LS06, zásuvky
  362 131-5 Najbrt I (šedý) Západ/Plzeň LED, sam.č., zásuvky
  362 132-3 Najbrt II Západ/Plzeň LED, sam.č., LS06
  362 158-8 Najbrt II Východ/B-Maloměřice odstavena - nehoda s OA
  362 159-6 Najbrt I (šedý) Východ/B-Maloměřice LED
  362 160-4 Hokej 2019 Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 161-2 #JAKOLEV Východ/B-Maloměřice  
  362 162-0 Najbrt II Východ/B-Maloměřice WTB, LED
  362 163-8 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 164-6 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED
  362 165-3 Modro-krémový Východ/B-Maloměřice WTB, LED, odlišný lak
  362 166-1 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 167-9 Najbrt II Východ/B-Maloměřice  
  362 168-7 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 169-5 Najbrt II Východ/B-Maloměřice EVy
  362 170-3 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, samolepící čísla
  362 171-1 Modro-krémový Východ/B-Maloměřice  
  362 172-9 Modro-krémový Východ/B-Maloměřice  
  362 173-7 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED
  362 174-5 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED, LS06
  362 175-2 Najbrt II Východ/B-Maloměřice LED
aktualizace 14.4.2019